De huidige stand van zaken en de uitkomsten van de eind vorig jaar gehouden enquête

Geplaatst op 30-01-2020

Via dit bericht geven wij u graag meer inzicht in de huidige stand van zaken en de uitkomsten van de eind vorige jaar gehouden enquête.

Enquête
Na de zeer goed bezochte inloopavond van 21 november 2019 is de enquête van start gegaan. Op dat moment hebben wij ca. 280 personen die zich hadden aangemeld uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête bevatte zowel vragen over de locatie en ontwikkeling van Elzenhof, als reacties op het stedenbouwkundige plan t.a.v. wegen en verkeer, veiligheid, openbare ruimten en groen/water, woningen/appartementen en parkeren.

Bijna 70% van de personen, waarvan een overgroot deel uit Hillegom komt [ca. 83%], heeft aan de enquête deel genomen. Veel respondenten hebben via de open antwoorden laten weten dat zij enthousiast waren over de enquête en de wijze waarop zij bij de ontwikkeling van Elzenhof worden betrokken. Wij danken u nogmaals voor uw input. Hieronder geven wij in grote lijnen de uitkomst van de enquête.

Ruim 75% van de respondenten woont in de directe omgeving en kent de locatie goed. De belangstelling van omwonenden is groot. Zij waarderen de directe woonomgeving door de gezelligheid/levendigheid maar ook de afwisseling, het sociaal contact en controle en netheid. Enkele bewoners zijn bezorgd omdat er appartementen [hoogbouw] worden opgenomen tegenover de bestaande woonwijk maar een groot deel heeft ook zelf interesse om in dit nieuwe deel van de wijk te gaan wonen.

De meeste belangstellenden zijn positief over de ontwikkeling en 91% heeft aangegeven interesse te hebben in een koop- of huurwoning in het project. Alleenstaanden en een deel van de samenwonenden hebben voorkeur voor een huurwoning en gezinnen en het andere deel van de samenwonenden hebben interesse in een koopwoning.Ten aanzien van het stedenbouwkundig plan [de tekening waarop de woonbuurt Elzenhof is uitgewerkt] wordt aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Vanwege de grote hoeveelheid input treft u hieronder een beknopt resumé van de ontvangen aandachtspunten:

Wegen en verkeer en veiligheid
Verkeersinfrastructuur; geen doorgaande wegen, verkeersluw, veilige wandel-/fietspaden en aanpassen op ouderen, aandacht voor het bouwverkeer en parkeren daarvan, parkeren op eigen terrein nieuwe woningen, goede busverbinding, éénrichtingsverkeer, verhoogde kruising, voldoende parkeren, speelvoorzieningen afbakenen, bouwrouting, een omgevingsmanager en opnames voor de omliggende woningen i.v.m. heiwerk.

Openbare ruimte groen en water
Waterpartij en waterberging, natuurlijke en verlichte wandelpaden, bankjes, [overkapte] speelruimte voor diverse leeftijden, honden uitlaatplek, veel groen en lokale planten, vogelhuisjes, afvalvoorzieningen, auto's uit het zicht en laadpalen.

Woningen/appartementen
Betaalbaarheid, mix van leeftijden, voorrang voor mensen uit de gezondheidszorg, groenstrook tussen woningen, luxe [koop] appartementen, gelijkvloerse woningen, tuinen, voldoende afstand/geen hoogbouw nabij huidige woningen, geluidisolatie appartementen, uitzicht van de appartementen, galerij als ontmoetingsplek met kunst, aanleunwoningen, toegankelijkheid appartementen, ondergronds parkeren, intercom appartementen en voldoende privacy.

Parkeren
Instandhouding parkeren op eigen terrein, ruime parkeerplekken en voldoende parkeren [2 auto's], hoge parkeernorm, 1 parkeerkaart voor bewoners per woning en goede handhaving parkeren, laadpalen, parkeren nabij de woning, parkeren uit het zicht, deelmobiliteit.

Suggesties/opmerkingen voor de verdere ontwikkeling
Vernieuwing riolering Elsbroeklaan, laat de buurt optimaal meedenken en blijf communiceren, resultaten enquête/inloopavond delen, voorrang voor inwoners Hillegom maar geen voorrang voor inwoners die huurwoning achter laten, informatie over toewijzing woningen, locatie hoogbouw in het project, woningstijl jaren '30, grotere luxere [koop] appartementen en betaalbaarheid.

Op 18 december is de mogelijkheid om aan de enquête deel te nemen gesloten, er zijn 280 reacties ontvangen. Inmiddels hebben ruim 400 personen zich aangemeld, wij kunnen vaststellen dat het project en de woningen over het algemeen zeer enthousiast zijn ontvangen. Met uw hulp hebben wij een behoorlijke hoeveelheid input gegenereerd. Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen is er specifiek overleg opgestart met enkele bewoners(groepen). Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan om, gelet op de soms ook tegenstrijdige wensen, belangen af te wegen en gewenste aanpassingen in het plan te verwerken.Voortgang
De voorlopige planning van het project is in vogelvlucht opgemaakt en kunt u vinden op de website bij de verwijzing naar de panelen van de inloopavond.

Op dit moment wordt het inrichtingsplan met de input uit de woonwensenquête verder uitgewerkt en waar gewenst aangepast. Wij informeren u hier graag over op een nog te houden 2e inloopbijeenkomst.

  • De huidige stand van zaken en de uitkomsten van de eind vorig jaar gehouden enquête

“Elzenhof, De inclusieve wijk voor jong en oud”

Contactpersonen Elzenhof

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

Desiree Broekhuis - Stuvel

Heemborgh Makelaars
Makelaar

Heemborgh Makelaars