Toelichting stand van zaken Stedenbouwkundig Plan, online enquête en proces Ruimtelijke Ordening

Geplaatst op 02-07-2020

Het is alweer behoorlijke tijd geleden dat wij informatie hebben gedeeld omtrent de ontwikkeling van het plan. Toch is er de afgelopen periode erg hard gewerkt door partijen als de gemeente Hillegom, de stedenbouwkundige en (landschaps)architect als ook het team van AM om het concept Stedenbouwkundig plan een stap verder te brengen. Dit uiteraard met de eerder ontvangen input van omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Inmiddels is het voorlopig Stedenbouwkundig plan definitief vastgesteld. Omdat het op dit moment vanwege COVID-19 nog niet mogelijk is u voor een fysieke bijeenkomst uit te nodigen informeren wij u over de huidige stand van zaken via deze nieuwsbrief.

Hiernaast willen wij u (wederom) uitnodigen om deel te nemen aan een online enquête, waarbij wij om uw input vragen over een aantal onderdelen van het plan als de invulling van het groen, spelen, parkeren en uiteraard uw reactie op de zorg- en aanleunappartementen (huur) en de grondgebonden koopwoningen.

Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken wat wij voor u hebben opgenomen en waarin wij het Stedenbouwkundig Plan, de planning en het Ruimtelijke Ordeningsproces met de daarbij behorende inspraakmomenten toe lichten.

Bekijk hier het informatiefilmpje als toelichting op de enquête! »

De in het filmpje gebruikte beelden zijn ook separaat te bekijken op de website op www.woneninelzenhof.nl/panelen. Deze toelichting en de beelden kan u wellicht helpen bij het invullen van de enquête.

Voor het weekeinde ontvangt u van ons een nieuwsbrief waarin een link is opgenomen om deel te nemen aan de enquête.
U kunt de enquête invullen tot en met woensdag 15 juli a.s. Hierna zullen wij de reacties en wensen verzamelen en u hiervan een terugkoppeling geven. Vervolgens zal deze input wederom zoveel als mogelijk worden verwerkt in het plan en zullen wij de uitwerking van de woningen gaan opstarten.

Indien u nog vragen heeft over de enquête kunt u uiteraard contact opnemen met de  verkoopmanager.

Wij hopen de door u ingevulde enquête retour te mogen ontvangen en bedanken u alvast voor uw reactie en medewerking.

  • Toelichting stand van zaken Stedenbouwkundig Plan, online enquête en proces Ruimtelijke Ordening

“Elzenhof, De inclusieve wijk voor jong en oud”

Contactpersonen Elzenhof

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

Desiree Broekhuis - Stuvel

Heemborgh Makelaars
Makelaar

Heemborgh Makelaars