Resultaten van de online enquête

Geplaatst op 28-08-2020

Zoals u bekend is het voorlopig Stedenbouwkundig plan van Elzenhof definitief vastgesteld. Wij zijn dan ook begin juli gestart met een (online) enquête, waarin wij uw input hebben gevraagd over een aantal onderdelen van het plan Elzenhof, zoals het groen, spelen, parkeren en uw reactie op de ontwerpen van de zorg- en levensloopbestendige appartementen (huur) en grondgebonden koopwoningen.

Inmiddels is de enquête gesloten en infomeren wij u hierbij graag over de resultaten hiervan.

Enquête
De enquête is door maar liefst 378 belanghebbenden en geïnteresseerden ingevuld en wij bedanken hun hartelijk voor de ontvangen input en reacties.

De enquête was ingedeeld in 2 delen met de volgende onderwerpen:
1. Het ontwerp van Elzenhof

  - Voorlopig ontwerp
  - Parkeren
  - Speelvoorzieningen
  - Buurtapp


2. Voorkeur voor woningtypen

  - Woonzorgappartementen
  - Levensloopbestendige huurappartementen
  - Grondgebonden woningen


Het ontwerp van Elzenhof
Het verhaal van Elzenhof en het voorlopig ontwerp van Elzenhof spreekt ruim 90% aan. Groen en waterrijk, toegankelijk en veilig en gezond zijn de belangrijkste onderdelen. Ruim 85% van de respondenten staat positief tegenover de parkeervoorzieningen maar 10% is daar nog niet zeker van. In het huidig ontwerp is daarom veel aandacht besteedt aan de verkeersdrukte als aan het aantal parkeerplaatsen en de positie daarvan. Er is weinig behoefte om een auto te delen.


klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden

De speel- en bewegingstuin moet geschikt zijn voor kinderen, volwassenen en senioren. Voorkeur gaat uit naar het gebruik van natuurlijke materialen. Voor de buurtapp lijkt ook interesse. Aan deelmobiliteit wordt minder waarde gehecht, ca. 13% wenst hier gebruik van te maken.


klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden

Voorkeur voor woningtypen
Ruim 90% van de respondenten zou graag in één van de woningen in Elzenhof willen wonen. Voorkeur gaat met name uit naar de levensloopbestendige huurappartementen en de grondgebonden woningen (koop). Uit de open antwoorden komt ook de vraag naar levensloopbestendige koopappartementen naar voren. Helaas kunnen wij deze niet in het huidige plan aanbieden.


klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden

Ook met de input vanuit de ontwerpen van de woningen en appartementen gaan wij aan de slag.

Voor het gemak hebben wij een tweetal factsheets uitgewerkt, waarbij u in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van de enquête kunt bekijken. U kunt ook de overzichten bekijken.


klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden


klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden

Zoals in onze eerdere nieuwsbrief aangegeven zullen er specifieke (vervolg)overleggen worden ingepland met enkele bewoners(groepen) van de direct omliggende woningen. Deze overleggen zullen begin oktober plaats vinden en de uitnodiging hiervoor zal volgende maand worden verzonden.

Voortgang
Met de input van deze enquête en de eerdere enquête is het stedenbouwkundig plan geoptimaliseerd en zullen we tevens de inrichting van het plan als de ontwerpen van de appartementengebouwen en de woningen gaan vormgeven.
In een volgende nieuwsbrief informeren wij u graag over deze vervolgstappen en tonen wij u de eerste concepten van de [zorg]appartementen en de eengezinswoningen.

  • Resultaten van de online enquête

“Elzenhof, De inclusieve wijk voor jong en oud”

Contactpersonen Elzenhof

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

Desiree Broekhuis - Stuvel

Heemborgh Makelaars
Makelaar

Heemborgh Makelaars