Nieuwsbrief webinars/informatieavonden

Geplaatst op 26-11-2020

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de onlangs gehouden webinars/informatieavonden specifiek voor belanghebbenden en direct omwonenden van plan Elzenhof.

Webinars/informatie avond Elzenhof
Op respectievelijk 9, 10 en 11 november hebben wij een zestal webinars gehouden voor de bewoners van Garbialaan, Himera, Albellalaan, Elsbroekerlaan, Leidsestraat, Carthagolaan, Wilsonweg, Rembrandtsingel en Vincent van Goghsingel, de bewoners van de appartementengebouwen Romeo en Julia en de bewoners boven de winkels aan Palet.

Tijdens deze webinars is informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot het Stedenbouwkundig Plan en het verdere verloop van het Ruimtelijke Ordeningsproces. Tevens is stilgestaan bij de planning en ontwikkeling van de zorg- en aanleunappartementen en de grondgebonden koopwoningen.

U kunt hier klikken om de dia's te bekijken welke tijdens de webinar zijn getoond.

Vragen en antwoorden
Tijdens de webinar heeft men de mogelijkheid gehad om via de chatfunctie vragen te stellen aan het projectteam. De vragen zijn zo veel als mogelijk plenair beantwoord door vertegenwoordigers van stedenbouwkundige en landschapsarchitect Inbo Architecten, Gemeente Hillegom en AM.

Op deze pagina treft u op onderwerp gerubriceerd de gestelde vragen en antwoorden aan. Eventuele individuele vragen over het eigen perceel/situatie worden rechtstreeks door één van de projectleden telefonisch of per mail beantwoord aan de betreffende eigenaar.

Interesse in koopwoningen en huurappartementen
Voor de huurappartementen [zorg- en levensloopbestendige appartementen] verwijzen wij u naar deze pagina.

De ontwerpen van de koopwoningen worden de komende weken verder afgerond, waarna tijdens de presale indicatieprijzen bekend zullen zijn. Ten tijde van de verkoop (naar verwachting maart 2021) zullen de definitieve prijzen bekend zijn. De prijzen zijn vrij op naam en inclusief afwerking van de sanitaire ruimten. Geïnteresseerden die zich hebben aangemeld via de website ontvangen automatisch informatie via onze nieuwsbrieven.

Voortgang
De voorlopige planning van het project is in vogelvlucht opgemaakt en treft u hierbij aan.

Op dit moment worden de verkaveling en de plattegronden van de huurappartementen en de koopwoningen verder uitgewerkt met de input uit het Stedenbouwkundig plan.

Hiermee is het communicatie- en participatietraject afgerond en wij zullen dan ook in volgende nieuwsbrieven vooral aandacht besteden aan de verdere uitwerking van de koopwoningen, informatie over de presale en de start van de verkoop van de grondgebonden woningen.

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

  • Nieuwsbrief webinars/informatieavonden

“Elzenhof, De inclusieve wijk voor jong en oud”

Contactpersonen Elzenhof

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

Desiree Broekhuis - Stuvel

Heemborgh Makelaars
Makelaar

Heemborgh Makelaars